10e Maand Dankfees – OKTOBER tot DESEMBER 2016

Elke jaar begin ons 10E MAAND DANKFEES in Oktober en strek tot in Januarie.

In hierdie tyd gee elke gesin net 1 maand,  10% van sy inkomste TERUG vir die Here.

 

Waarom doen ons dit?

1-so erken ons die WERKLIKHEID dat dit GOD is wat vir ons sorg

2-so wys ons dat ons DANKBAAR is vir wat GOD vir ons doen.

3-so wys ons dat ons GOD volledig VERTROU

4-so wys ons dat NIKS  vir ons TE VEEL as as dit by die HERE kom nie

Elke gesin kan sy deel oor hierdie 4 maande gee soos en wanneer dit hulle pas.

 

KRY JOU DANKOFFER-KOEVERTJIE WAAROPJY SOLANK JOU BELOFTE KAN INVUL.

SIT DIT IN DIE 10eMAAND-DANKOFFER-POSBUS.