Ons het 15-20 Junie ons jaarlikse sendinguitreik gehad saam met NG Mindalore, na Swaziland! Ons het lewens aangeraak en hulle het ons lewens aangeraak. Dankie vir almal se gebede.