Jeug

Kinders
Laerskoolkinders kom in skooltyd op ‘n Woensdag aand bymekaar vanaf 18:00-19:00 vir ‘n kinderprogram

Tieners
Donderdae 19:00- 21:00 kom tieners bymekaar vir ‘n tienerprogram, kos kerk en kuier

Jong Volwassenes
Live-it 20’s kom weekliks bymekaar by die kerk op ‘n Woensdag  vanaf 19:15-21:00

Gesinne

Manne
Manne biduur en kuier geleenthede, Manne visvang en hengeluitstappies

Vroue
Vroueoggende, Vrouekamp, Vroue ondersteuningsgroepe, mentor Koffie, Kreatiewe kuiergeleenthede

Seniors
Elke Woensdag oggend 10:00 by Seniorpark is daar ‘n biduurgeleentheid,  Maandelikse byeenkomste vind ook by die kerk plaas asook 60+ Klub byeenkomste

Kampe
Kinderkampe, Vrouekampe, mannekampe, Geestelike verdiepingskape, Gesinskampe, Ma en seun kampe en nog vele meer

Selgroepe
Groepe waarby jy kan aansluit: ‘N GESINNE-SELGROEP (vir gesinne met jong kinders), OMGEE-GROEPE, ‘n MANNE-GROEP (kontak Marius by 0834442553), die LIVE IT 20’S en die SENIOR-KLUB.  Kontak die kerkkantoor vir meer inligting oor KLEIN-GROEPE.  SKENK ASSEBLIEF STERK OORWEGING AAN  AANSLUITING BY ‘N GROEP. ONS HET MEKAAR SE NABYHEID AS MEDE-GELOWIGES NODIG.

Besoek ons kalender

Belange

Berading
Kontak asseblief die predikante vir berading

Bevryding
Kontak asb die Predikate vir bevryding.

Gebed
Daar is verskeie gebedsgeleenthede beskikbaar waar jy betrokke kan raak by ‘n gebedsgeleentheid (Abba Straatbid, Bid vir besighede, ) of Persoonlike voorbidding kan gevra word of versoeke kan gestuur word na die Gebedskettingof persoonlike vesoeke na Pray4me@liveitchurch.com

Gemeenskap
Ons is by verskeie gemeenskapsprojekte betrokke bv maandelikse Community Market, NG Welsynsprojekte ens

Sending en Evangelisasie
Weeklikse Uitreikgeleenthede  na verskeie projekte bv Davidsonville en Seedlings kleuterskoolprojek

Sportsgeleenthede
Gholfdag 27 September 2016,  Hengeluitstappie na St Lucia 19-26 Augustus, asook  gesinne krieket games

GEE NOU

Onlangse Events

Sien Die Nuutste Nuus

Word Deel van ons Gemeenskap

Vul jou naam en epos adress in om deel te word van ons epos lys. So word jy op hoogte gehou van alles wat in jou gemeente gebeur.