Die gesinsdiens fokus op gesinne met voor- en laerskoolkinders.
Die diens bestaan uit grootgroepervaring wat die gesin saam bywoon.
Na die grootgroep verdeel die kinders op in kleingroepe waarbinne die kategese plaasvind.
Die voorskoolse kleingroep bestaan uit ‘n Baba kerk vir babas wat nog nie kan loop nie, Klouterkerk vir 3-5 jariges.
Die Laerskool kleingroepe  is vir gr R-gr6 leerders.  Gr7 Leerders se kleingroepe is na die aanddiens.
Volwassenes het ook ‘n kleingroepgesprek in die konsistorie
Tyd: 8:30-9:30