Vanaf 11 Oktober 2020 sal daar twee eredienste wees 9:00 en 18:00, behalwe vir langnaweke en skoolvakansie wat daar net een diens sal wees 9:00.

 

By aankoms moet ‘n Member Declaration vorm voltooi word. Die vorm is ook beskikbaar op die webblad onder Kontak en Vorms indien jy dit vooraf wil voltooi om tyd te bespaar by die deur.

Jou koors word gemeet en op die vorm aangebring.

Jy saniteer jou hande.

Jou masker moet te alle tye gedra word.

Sosiale afstand van 1.5 m moet gehandhaaf word. Gesinne in dieselfde huis mag bymekaar sit in die kerk.

Kollekte word by die deur opgeneem na afloop van die diens.

Daar word slegs 250 lidmate toegelaat onder die vlak 1 reels.

Ons vra dat jy eerder nie kerk toe kom indien jy enige Covid simptome toon nie asseblief.

 

Baie dankie dat jy steeds in die moeilike tyd jou Gemeente ondersteun.