Elke Erediens bied die moontlikheid van ‘n ontmoeting met God en met mekaar.
Ons gee geleentheid vir ‘n eie lees van teks voordat ons daaroor gesels.
Bring jou Bybel saam.
Tyd: 9:30-10:30

Preek Notas (Kruispadplan)