Ons Missie

Wat ons glo moet hande en voete kry.

Ons Glo

In God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontuis Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstandig van die vlees en ‘n ewige lewe.

Ons Personeel

Ds Stian Bloem
Ds Stian BloemLeraar
Cell : 083 443 5993
Menette Erasmus
Menette ErasmusAdministratiewe Beampte
Tell : 011 769 1055/6
Esme Bernardo
Esme BernardoAdministratiewe Hulp
Tel: 011 769 1055/6
Loukie Jonck
Loukie JonckDeeltydse Koster,
Cell : 066 223 6058
Pieter Batsi
Pieter BatsiAlgemene assistent

Geloof

Hoop

Liefde

Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom, en hy met My

WORD DEEL VAN ONS GEMEENSKAP